Biblioteques

Premi a l'Aventura del Club de lectura de sa Coma

El projecte de l'Aventura del Club lectura ha estat premiat dins la XVII Campanya d'animació a la lectura Maria Moliner convocada pel Ministeri d'educació, cultura i esports!!

Es tracta d'un projecte que ja fa tres anys que duim a terme i que ens du molta feina però també moltes alegries. 

Consisteix en adaptar el format del Club de lectura d'adults als infants amb tota una sèrie de canvis i propostes només per a ells així com també un caramull d'activiats complemnetàries!!