Ampliació del cementeri i projectes

El projecte modificat d’ampliació del cementeri municipal de Sant Llorenç des Cardassar inclou la urbanització de la parcel·la i les edificacions de nínxols i panteons de sepultures i la base de les osseres.

L’Ajuntament de Sant Llorenç va decidir ampliar el cementeri perquè presentava una saturació i una falta d’espai per ubicar-hi noves sepultures. El projecte preveu la urbanització de la parcel·la annexa a la part posterior del nou tanatori municipal on es possible construir nous edificis de sepultures.

El ple de l’Ajuntament de dia 2 de juny de 1994 va aprovar el projecte de les obres d’ampliació i millora del cementeri de Sant Llorenç des Cardassar. Aquest projecte, amb l’esmena de deficiències formulades per la Conselleria de Sanitat del Govern de les Illes Balears, va ser aprovat en data de 28 d’octubre de 1994. El 4 de maig de 1998, la junta de govern de l’Ajuntament de Sant Llorenç va aprovar el projecte. El concessionari no va aconseguir finalitzar les obres d’ampliació, i és per això que en novembre del 2013 es va tornar a presentar el projecte modificat i adaptat a les noves necessitats.


Fitxa

Emplaçament: parcel·la annexa al cementeri municipal.

Tècnic redactor: Agustí Buades Mayol, arquitecte municipal.

Pressupost d’execució per contracta: 1.025.712,26 euros