Primera prova per una plaça d’electricista dilluns dia 5 a l’Espai 36

Podeu consultar la resolució de batlia sobre l’aprovació de la llista definitiu d’admesos i exclosos de la convocatòria per promoció interna d’una plaça d’electricista de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar per oposició. 

Queden convocats els i les aspirants admesos per a la realització del primer exercici, de caràcter obligatori i eliminatori el dilluns, dia 5 de juny de 2017, a les 10:00 hores a l’Espai 36.