Cala Millor i s’Illot: Primeres ocupacions del litoral

Les primeres urbanitzacions del litoral del municipi de Sant Llorenç des Cardassar es produïren al llarg del 1948. El 28 d’octubre s’autoritzà la parcel·lació de part de la finca de Can Amer a S’Illot, propietat de Francesc Truyols Febrer.

Aquestes primers construccions, contínues entre mitgeres i en illes tancades, no estaven massa allunyades del prototipus de la població rural, amb una alçada variable d’entre planta baixa i un màxim de dos pisos superiors.

Ràpidament, però, amb la introducció a les nostres illes del turisme de masses es desenvolupà una política urbanística “desarrollista”, aplicant les teories urbanes europees que planejava el Moviment Modern. El nuclis turístics creixeren d’una manera tan important que, en un marge de 10-12 anys, es doblà i fins i tot triplicà l’àrea edificada al llarg de tota les existència. Així l’any 1965, entre Cala Millor i s’Illot ja hi havia 19 hotels, amb una capacitat total de 1414 llits.

Aquesta política turística desenvolupista es perllonga des de principis dels 60 i fins a mitjans 80, amb certes fluctuacions però amb més o menys èxit. Serà cap a finals del 80 quan patirà unes reiterades temporades crítiques i la reacció més immediata serà la redacció dels plans de millora i embelliment dels nuclis urbans de la zona costanera. El projecte de millor i embelliment de Cala Millor (1991) és obra dels arquitectes Susan Roig i Josep Juncosa. Amb aquest projecte es s’aconseguí un aspecte de continuïtat al llarg de tot el passeig.