Escoletes d'educació infantil

Dades d'interès

  • Telèfon: 971569003
  • Departament d’Educació

El terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar compta amb tres escoletes infantils per a infants de 0 a 3 anys:

Escoleta Sant Miquel Son Carrió

Carrer de l'Alegria s/n Son Carrió. Tel. 971 83 84 15
Autoritzada per Consell de Govern de 27/08/2010 (BOIB de 14/09/2010)

Escoleta Card

Carrer de la Caritat n. 4, Sant Llorenç. Tel. 971 83 84 16
Autoritzada per Consell de Govern de 17/07/2009 (BOIB de 25/07/2009)

Escoleta na Pol

Carrer Mareselva s/n, sa Coma. Tel. 971 58 70 84
Autoritzada per Consell de Govern de 3/07/2009 (BOIB de16/07/2009)

Horaris de les escoletes de Sant Llorenç 

Acollida Escolaritat Servei de menjador Recollida
de 7 a 8 h. de 9 a 13 h. de 13 a 14 h. de 14 a 15 h.
de 8 a 9 h.     de 15 a 16 h.

*Dies de tancament: període de vacances de Nadal, festius locals, nacionals i de la Comunitat i el Dia de l’escola unificada.

Documentació a aportar per a la preinscripció dels alumnes que sol·liciten plaça per primera vegada

En cas de baremació se sol·licitarà la presentació dels següents documents:

  • Certificat d’empresa on consti el domicili del lloc de treball de cadascun dels pares
  • Declaració de renda familiar
  • Llibre de família

Documentació a aportar per als infants que ja estan escolaritzats a les escoletes de Sant Llorenç des Cardassar

  • Certificat d’empadronament de l’infant
  • Certificat d’empadronament d’un dels dos pares

Tota aquesta documentació cal presentar-la dins un sobre on consti el nom de l’infant i la data de naixement a l’escola on es vulgui sol·licitar la plaça. Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 13 h.

Ingrés de la matrícula

  • Per poder fer efectiva la matrícula per als infants que sol·liciten plaça per primera vegada, cal ingressar l’import de la matrícula (40 €) i la primera quota (escolarització) al següent núm. de c/c de sa Nostra BMN: ES91 0487 2141 28 2000000931. Un cop l’alumne sigui admès, heu de presentar l’abstracte bancari a l’escoleta entre els dies 22 i 30 de juny.

Us podeu descarregar el full de domiciliació bancària.

Nota important:

A l’ingrés ha de constar el nom de l’infant.

En cas de que l’infant no comenci en data escollida que consta al full de preinscripció, no es retornaran les quotes ingressades.

Calendari del procés d’admissió a les escoletes de Sant Llorenç

PELS QUE SOL·LICITEN PLAÇA PER PRIMERA VEGADA

Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 2 al 16 de maig.

Llistat provisional d'admesos: 9 de juny. Es publicarà al tauló d'anuncis de cada escoleta.

Reclamacions: del 9 al 13 de juny.

Llistat definitiva d'admsesos: 16 de juny. Es publicarà al tauló d'anuncis de cada escoleta.

Matriculació: del 22 al 30 de juny.

ALUMNES ESCOLARITZATS

Presentació del certificat d'empadronament de l'infnat i dels pares: del 2 al 6 de maig.

Llistat provisional d'admesos: 20 de maig. Es publicarà al tauló d'anuncis de cada escoleta.

Reclamacions: dia 24 de maig.

Llista definitiva d'admesos: dia 26 de maig.

Cobrament de la matrícula del curs 2017-2018: mes de juny.

Procés d'admissió

PELS NASCUTS DURANT L'ANY 2015

Els infants nacuts durant aquest any han de començar a l'escola abans de dia 1 d'octubre de l'any 2017. No podrà començar cap nin/a després d'aquesta data, ja que romp la dinàmica i els objectius educatius del curs.

PELS NASCUTS DURANT L'ANY 2016

És aconsellable que els nascuts l'any 2016 comencin com a data màxima l'1 de febrer de 2018 perquè el període d'adaptació se supera el més prest possible per tal de dur a terme unes propostes i activitats educatives plantejades des de l'inici del curs.

PELS NASCUTS L'ANY 2017

Els nascuts l'any 2017 per coemnçar a l'escoleta han de tenir mínim 4 mesos.