Edicions Pou Vell

L’associació cultural Flor de Card va iniciar, l’any 1987, la “Col·lecció Es Pou Vell” destinada a publicar llibres relacionats amb Sant Llorenç, ja sigui per la seva temàtica o ja sigui perquè els seus autors haguessin nascut en el nostre municipi.

Des dels seus inicis, l’associació cultural Flor de Card va tenir com a principal activitat la publicació de la revista “Flor de Card”, que el 2013 es va deixar d’editar. Conscients que aquest fet podria afectar la continuïtat de la “Col·lecció Es Pou Vell”, l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i l’associació cultural Flor de Card varen signar un conveni l’abril de 2014 per donar continuïtat a aquestes publicacions i varen acordar que, com a mínim, es realitzaria una edició anual i es mantindria la unitat bibliogràfica de temàtica local.

L’acord de col·laboració inclou la creació d’una comissió integrada per membres de Flor de Card i de l’Ajuntament, a parts iguals. Aquesta comissió és l’encarregada de donar continuïtat a la “Col·lecció Es Pou Vell”.

  • La comissió vetlla perquè les possibles edicions compleixin els següents criteris:
  • Els llibres que s’editin dins la col·lecció seran o d’autors llorencins o de temàtica local.
  • Els llibres s’editaran en llengua catalana.
  • L’interès cultural i la qualitat del llibre.
  • El pressupost de l’edició.

Llibres editats per “Es Pou Vell”

Sant Llorenç, ahir I de Guillem Pont Ballester (1987)

Sant Llorenç, ahir II de Guillem Pont Ballester (1992)

C.D. Cardassar de Josep Cortès i Ignasi Umbert (1993)

Gent de la nostra gent de Guillem Pont amb dibuixos de Josep Cortès (1995)

Semblances de Sant Llorenç des Cardassar d’Isabel Maria Muñoz Carrión (2001)

Téntol de Josep Cortès (2002)

Els malnoms de Sant Llorenç de Pau Quina Jaume (2005)

La terra de Drimm de Pere Josep Santandreu Brunet (2006)

Sant Llorenç des Cardassar: cronologia 1236-2007 de Josep Cortès (2008)

Calendari llorencí de Tomàs Martínez Miró (2008)

Sant Llorenç des Cardassar: edificis singulars, possessions, molins, pous, sínies, fonts, jaciments arqueològics... de Josep Cortès (2012)

Recull de glosats d’un poeta sense escola de Gabriel Barceló Bover (2013)

Banda de música de Sant Llorenç 1887-2013 de Josep Cortès (2013).