Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Sant Llorenç en xifres

Població

La població de Sant Llorenç des Cardassar ha experimentat cada any un creixement positiu. La mitjana de la taxa de creixement durant els darrers 7 anys ha estat del 2,65%; s’ha registrat el punt més baix l'any 2012 amb un creixement del 0,33% i el màxim l'any 2007-2008 amb un increment del 4,60%. Des del 2001 fins al 2012 s'han empadronat en el municipi un total de 2.301 persones. A l’inici de 2013 es va dur a terme la revisió del cadastre. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Població de dret

7.498

7.738

8.095

8.467

8.687

8841

8.963

8.993

Homes

3.835

3.946

4.137

4.355

4.442

4504

4513

4.504

Dones

3.663

3.792

3.958

4.112

4.245

4337

4450

4.489

Variació interanual

2,99

3,20

4,61

4,60

2,60

1,77

1,38

0,33

Variació homes

3,06

2,89

4,84

5,27

2,00

2,00

0,20

-0,20

Variació dones

2,92

3,52

4,38

3,89

3,23

2,17

2,61

0,88

Turisme

L'any 2009 hi havia quasi dos turistes per habitant, mentre que en el 2013 la tendència augmentà a 2,5 turistes per habitant. Tot i així, s'ha produït una reducció del 28% durant el període 2001-2009, atès per l'increment de la població de dret i l'estabilització dels turistes. Per altra banda, en el 2013 es produí un augment del 22,7% respecte al 2009.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

població flotant

18.844

19.055

18.026

18.468

16.819

17.655

18.110

18.957

19.711

població de dret

7.498

7.738

8.095

8.467

8.687

8.841

8.963

8.993

7.857

TOTAL

26.342

26.793

26.121

26.935

25.506

26.496

27.073

27.950

27.568

Ptr

2,51

2,46

2,23

2,18

1,94

2,00

2,02

2,11

2,51

 

Capacitat d’allotjament

La capacitat d'allotjament total (residencial i turística) ha augmentat un 6,05 % durant el període de 2001 a 2013 al terme municipal de Sant Llorenç. Aquest increment ha vingut donat quasi exclusivament per l'increment d'habitatges en el municipi, que ha augmentat en 866 unitats, mentre que les places turístiques s'han mantingut respecte l'any 2001.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Places turístiques

25.778

24.747

25.106

24.823

24.716

25.384

24.845

24.816

24.887

Places residencials

16.421

17.300

17.416

18.141

18.165

18.218

18.248

18.266

18.277

Vivendes

5.734

6.030

6.069

6.108

6.116

6.134

6.144

6.150

6.154

Increment habitatges

104

296

39

39

8

18

10

6

4

Variació places residencials

308,88

879,12

115,83

115,83

23,76

53,46

29,7

17,82

11,88

TOTAL

42.199

42.047

42.522

42.964

42.881

43.602

43.093

43.082

43.164

Ocupació

A Sant Llorenç des Cardassar la majoria de la població viu del turisme. El major percentatge de població ocupada fa feina a l’hoteleria (un 37,87% en el 2013), al comerç (19,16%) i al sector serveis (18,63%).