Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Inici > Municipi > Sant Llorenç

Sant Llorenç

Els estudiosos consideren difícil fixar en el temps els orígens de la implantació urbana del poble de Sant Llorenç. La primera referència que s’ha trobat és la documentada als Stims de l’any 1578, on apareixen valorades en 370 lliures les sis cases un poc concentrades amb terra al seu costat que probablement devien formar el nucli original de Bellver. Gràcies als primers intents d’independització de Manacor es sap que el 1612 al costat de l’església hi havia quaranta cases i que dins el terme de la seva parròquia es comptava amb setanta possessions.

Segurament és a mitjans del segle XVIII quan el nucli comença a adquirir una certa importància com a entitat de població. Ja existien els quatre carrers bàsics definitoris de tota la malla antiga del poble, que avui es coneixen com el carrer Major –de l’Església, carrer Pou, carrer Santa Maria de Bellver– de Sant Llorenç i el “Carrerillo”. Tot el conjunt estava ubicat a la part alta, a una certa distància dels torrents. Fora d’aquest petit focus, inicialment apareixien un conjunt de molins fariners ubicats en indrets enlairats i oberts, així com també el Pou Vell, el principal punt d’abastament d’aigua potable per a la població. Aleshores, la majoria de la gent vivia dispersa en cases rurals o grans possessions arreu del futur terme.

El 1780 Jeroni Berard esmentà que “San Lorenzo forma un pequeño plan de cuatro mal continuades calles, a excepción de la primera, que es muy larga y derecha, entre todas continene un número de 62 casas”.

El 1812, amb motiu de la proclamació de l Constitució de Cadis s’intentà una nova separació de Manacor. Però el febrer de l’any vinent va ser desestimada per la Diputació. El desembre de 1813 s’aprovà la separació de Manacor, però s’anul·là l’agost de 1814. Es sap que llavors hi havia 334 “ànimes” en poblat i 325 disperses per les 65 cases de camp; és a dir, unes 659 persones.

El gener de 1816 un reial ordre li atorgà la categoria de vila i el 820 es constituí l’Ajuntament, però amb la restauració de l’absolutisme, el 1823 va ser novament suprimit.

El 3 de juliol de 1892 es constituí el primer Ajuntament i s’elegí batle Bartomeu Umbert Cabrer.

Quan es va produir la segregació, el 3 de juliol 1892, Sant Llorenç comptava amb 250 cases i a Son Carrió la gent començava a concentrar-se al voltant d’un oratori, construït poc anys abans en el solar que avui ocupa l’Església.

Imatges: 
Mapa Sant Llorenç des Cardassar.