Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Itinerari Arquitectònic Ferroviari: Municipi

Proposam fer un itinerari per descobrir els elements arquitectònics ferroviaris del terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar, des de l’antiga estació de Sant Llorenç i fins a la de Son Carrió.

1. L’estació de Sant Llorenç

Al final del Carrer de la Mar, passat el torrent a mà dreta, trobarem l’antiga estació de Sant Llorenç des Cardassar.

L’11 de març de 1915, l’Ajuntament de Sant Llorenç, i a instàncies de Rafel Blanes, va sol·licitar la línia al ministeri de Foment. El tren es va inaugurar el 29 de març de 1921. El 20 de juny de 1977 va passar el darrer tren.

El gener de 1998 les revistes del Llevant de l’Associació de la Premsa Forana de Mallorca –entre les quals hi havia “Flor de card"– crearen la “Coordinadora per a la recuperació de la línia de tren Inca-Artà”. La primera travessa d’aquest tram es va posar el 27 de març del 2010 i el 10 d’agost del 2011 es van suspendre. En setembre del 2013, Serveis Ferroviaris de Mallorca va anunciar que transformava aquest corredor en una via verda i abandonava definitivament la idea de recuperar el tren.

El conjunt de l’edifici de l’estació del tren està format per tres edificis aïllats i disposats en línia: el banys, l’estació i el magatzem, tots a doble vessant, amb teules de ceràmica plana i les façanes aterracades, exceptuant un sòcol de pedra picada. Els enginyers inicials foren Paul Boury i els germans Gispert.

2. Pont del tren de Son Sureda

Per la possessió de Son Sureda passa el pont de tres arcs sobre el qual circulava el tren que anava de Manacor a Artà. Per davall hi passava el Torrent de n’Amer. Aquest és el pont més espectacular; n’hi ha d’altres per on discorria el tren però eren d’un sòl arc.

El Pont del tren deSson Sureda presenta tres arcs de mig punt amb dos tallamars de forma corbada, afegits als pilars. A la part superior hi ha una cornisa plana i quatre construccions en voladís, amb aspecte de merlets suportats a les bases per tres mènsules cadascun.

Els arcs són de marès i el parament de pedres encaixades, travades amb morter.

Com la resta de ponts relacionats amb el tren, es va construir l’any 1920.

Altres ponts del tren

De Sant Llorenç

  • El pont d’un arc de l’estació.
  • El pont d’un arc de la carretera de Son Carrió.

De Son Carrió

  • El pont d’un arc del camí dels Molins, en el polígon 3, parcel·la 882.
  • El pont d’un arc del camí des Canonge.
  • El pont d’un arc de sa Punta, en el polígon 2, parcel·la 1/608.
  • El túnel de sa Torre Nova, en el polígon 3, parcel·la 881.

3. Estació de Son Carrió

I arribarem al final del Carrer de l’Estació, a Son Carrió, on descobrirem l’antiga estació ferroviària, un conjunt format per dos edificis aïllats i disposats en línia, amb coberta de teula plana i doble vessant. El primer correspon a l’estació, mentre que el segon correspon als banys.

Els enginyers van ser Paul Boury i els germans Gispert, que dotaren el conjunt d’una unitat estilística: pedra aburjassada per revestir el sòcol, per remarcar la dovella clau de vans, la línia d’imposta, alguns carreus de les cantonades i els emmarcaments de portes i finestres; rajoles ceràmiques blanques i vermelles com a faixes decoratives en els vans del pis superior; l’acabament en frontó de les façanes laterals, amb un petit remat decoratiu.

L’estació es va construir l’any 1921 i va ser utilitzada des del 1921 fins al 1927, període durant el qual la línia Manacor-Artà estava funcionant.

El 2011 es va restaurar i es va construir un gran magatzem ferroviari a la banda del ponent de l’estació.


Bibliografia

CORTÈS I SERVERA, Josep (2012). Sant Llorenç des Cardassar. Edificis singulars, possessions, molins, pous, sínies, fonts, jaciments arqueològics. Sant Llorenç des Cardassar: Associació Cultural Flor de Card, Col·lecció Es Pou Vell, núm. 11.