Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Recollida Selectiva porta a porta

971 81 20 83

Departament de Medi Ambient

C/ Mare Selva, 2 / 07560 Sa Coma

mediambient@santllorenc.es

 

 

El mes de gener de 2014 s'inicià el nou sistema de recollida selectiva porta a porta a Sant Llorenç des Cardassar, igual que ja es va fer l'any 2010 a Son Carrió.

L’objectiu d’aquesta iniciativa que du a terme l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar és facilitar la tasca de separar els residus dels veïns, contribuint així a augmentar la taxa de reciclatge i reduir la producció de rebuig.

Horaris i freqüències de recollida a Sant Llorenç

 

Què podem posar i com hem de treure cada fracció de residu?

A casa separam els residus

Paper

  • Diaris i revistes.
  • Llibres i llibretes.
  • Fulls.
  • Cartrons nets plegats.
  • Paper d’embalar.

Envasos lleugers

  • Brics.
  • Bosses de plàstic.
  • Taps metàl·lics.
  • Palanganes de suro blanc.
  • Llaunes.
  • Paper d’alumini.
  • Envasos de plàstic.

Vidre

  • Botelles de vidre
  • Pots de vidre.

Matèria Orgànica

  • Restes de fruita i verdura.
  • Restes de menjar cru o cuinat.
  • Pastisseria i dolços.
  • Embotits.
  • Espines i ossos.
  • Closques de fruits secs, ous i marisc.
  • Marró de cafè i bosses d’infusions.
  • Restes de jardineria de mida petita (fulles, herbes...)
  • Restes de cabells.
  • Cotó.
  • Tovalloles de paper i paper de cuina.

Rebuig

  • Pols d’agranar, paper brut o banyat.
  • Tassons, plats, vidres plans.
  • Llosques de cigarret, cendres.
  • Plàstics no reciclables.
  • Compreses i bolquers.
  • Tots els residus no reciclables.

I així es recullen en el carrer

Paper

  • El paper i cartrons s’han de deixar a la porta dins una capsa de cartró, bossa de paper o fermats amb un cordell.
  • Evitau deixar els papers i cartrons escampats per terra.

Envasos lleugers

  • Els envasos lleugers s’han de dipositar dins una bossa de plàstic qualsevol.
  • Si disposau de ganxo a la façana hi podeu penjar la bossa amb els envasos.
  • Traieu els envasos (botellers, brics,...) esclafats, ja que ocupen menys volum.

Vidre

  • Les botelles i pots de vidre s’han de posar dins el cubell verd.
  • No deixeu les botelles de vidre a terra.

Matèria Orgànica

  • Les restes de matèria orgànica, en el cubell marró i en bosses compostables.

Rebuig

  • El rebuig s’ha de dipositar dins una bossa ben tancada de resistència suficient per evitar que es rompin durant la recollida.
  • Posau les bosses dins un poal o penjades a la façana.

Important!!!

Les famílies que tenguin infants petits o persones majors i utilitzin bolquers, els poden treure dins una bossa a part els dies de recollida de matèria orgànica (dimarts, divendres i diumenge) i rebuig (dimecres).