Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Inici > Mediambient > Rebuig

Rebuig

Lateral

971 81 20 83

Departament de Medi Ambient

C/ Mare Selva, 2 / 07560 Sa Coma

mediambient@santllorenc.es

Entenem per rebuig aquella fracció de fems que no es pot incloure en cap de les altres fraccions (paper i cartró, envasos, vidre i matèria orgànica). Per tant, el rebuig són tots aquells residus generats que van directament a la incineradora.

Quins residus es poden dipositar al contenidor verd de rebuig?

- Pols d’agranar

- Paper brut o banyat

- Tassons, tasses i plats.

- Llosques de cigarret i cendres (mai quan són calentes!) 

- Plàstics no reciclables

- Compreses i bolquers

- Tots els altres residus no reciclables

No

- Vidre

- Envasos lleugers

- Brics

- Paper i cartró

- Xapes, metall

- Restes de plantes

Freqüència de recollida de rebuig

Pel que fa a la freqüència de recollida d’aquesta fracció només varia a la zona costanera, ja que durant l’estiu augmenta molt la producció de residus. Així doncs, la freqüència és la següent:

- Zona Costanera

Estiu (maig a octubre): 7 dies per setmana

Hivern (novembre a abril): 6 dies per setmana (menys dissabte)

 - Zona interior

Tot l’any funciona el servei porta a porta

Consells

A l’hivern, no tireu les cendres calentes al contenidor de rebuig. Esperau que hagin refredat.

 Recorda que… 

- la fracció del rebuig representa un 17% del total dels fems generats a casa.