Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Flora de Sa Punta de n’Amer

Sa Punta de n’Amer té un alt valor ecològic i hi podem diferenciar comunitats vegetals segons la zona on ens trobem.

 

Mapa de vegetació de sa Punta de n’Amer

  Llegenda
  Savinar
  Pinar
  Pinar cremat
  Cultiu
  Vegetació litoral
  Garriga

 

 

1. Pinar

 

En aquesta formació vegetal destaca el pi blanc (Pinus halepensis), en la qual també trobam savines, xiprell i altres espècies. L’any 1985 hi va haver un incendi que va provocar una pèrdua de la coberta vegetal, tot i que en l’actualitat s’està regenerant.

 

2. Vegetació litoral

 

Sistema dunar

 

A sa Punta de n’Amer trobam restes del sistema dunar que hi havia abans. En la formació de les dunes té un paper excepcional la vegetació, en concret les plantes que afavoreixen la fixació de l’arena. Les plantes més típiques són el borró (Ammophila arenaria), el lliri blanc de marines (Pancratium maritimum) i el card marí (Eryngium maritimum).

Borró

(Ammophilia arenaria)

Lliri blanc de marines

(Pancratium martimum)

Card marí

(Eryngium maritimum)

 

Litoral rocós

A la zona de roques hi podem trobar el fonoll marí (Crithmum maritimum) i diverses espècies de saladines (Limonium spp.). Són les úniques espècies capaces de resistir no només la força del vent sinó sobretot les altes concentracions de sal que pugen de la mar.

 

3. Garriga

Aquesta comunitat està formada per mates (Pistacia lentiscus) i xiprell (Erica multifl ora), romaní (Rosmarinus offi cinalis), garballó (Chamaerops humilis), estepa blanca (Cistus albidus), ullastre (Olea europaea var. sylvestris) i altres espècies. A sa Punta s’hi poden trobar diverses espècies d’orquídies mediterrànies que floreixen els mesos de març i abril. Les més freqüents són Barlia robertiana, Ophrys speculum i Ophrys tenthredinifera.

 

4. Savinar

A sa Punta de n’Amer es troben petites formacions de savines (Juniperus phoenicea) (¿hyperlink a La Comunitat Savinar?) situades a les zones pròximes del litoral, properes a la zona de Cala Millor i s’endinsen cap a l’interior com a continuïtat del sistema dunar.

 

Durant l’itinerari per sa Punta de n’Amer pots consultar la guia de camp de flora

 

 

Fonoll Marí

(Crithmum maritimum)

Estepa blanca

(Cistus albidus)

Garballó

(Chamaerops humilis)

Mata

(Pistacia lentiscus)

Estepa Joana

(Hypericum balearicum)

 

Aladern

(Rhamnus alaternus)

Murta

(Myrtus communis)

Romaní

(Rosmarinus officinalis)

Ullastre

(Olea europaea sylvestris)

Pi

(Pinus halepensis)

Savina

(Juniperus phoenicea)

Xiprell

(Erica multiflora)