Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Inici > Mediambient > Energies renovables

Energies renovables

Les energies alternatives o renovables comprenen totes aquelles fonts d’energia que l’aprofitament de les quals està garantit de forma indefinida en la mesura que no se n’alteri l’equilibri de renovació. La nostra societat i la nostra economia depèn fortament de l’energia i fins ara s’han explotat els combustibles fòssils. Però aquests són limitats i dependre d’ells suposa posar en perill el manteniment dels nivells de desenvolupament i el manteniment del nostre planeta. 

En aquest sentit, les energies alternatives es presenten com una font d’energia inesgotable i comporten avantatges com un menor impacte ambiental (reducció de les emissions d’efecte hivernacle); impacte social i econòmic positiu, autoabastament d’energia i una producció descentralitzada a l’abast de la població en general.

A les Illes Balears, la competència en matèria energètica correspon a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears. Al 2014, les renovables suposen el 3.5% de la potència total del sistema elèctric de les Illes Balears, ara bé, si consideram l’energia elèctrica produïda amb fonts renovables, aquest percentatge baixa fins al 2%.

En el cas del municipi de Sant Llorenç des Cardassar hi ha instal•lats col•lectors solars distribuïts entre les següents infraestructures: Camp de futbol de Sant Llorenç, Poliesportiu Marga Fullana, Centre de dia de Sant Llorenç, Unitat Bàsica de Salut Sa Coma, edifici de la Policia Local de sa Coma, Escoleta  d’infantil de Sant Llorenç,  Escoleta d’infantil de Son Carrió i Centre Dia de Son Carrió.