Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Com reciclam els envasos?

971 81 20 83

Departament de Medi Ambient

C/ Mare Selva, 2 / 07560 Sa Coma

mediambient@santllorenc.es

Els contenidors on dipositam els envasos lleugers són els de color groc. És important que ens fixem amb els envasos que hi llançam, ja que per poder anar a aquests contenidors han de dur el símbol que representa que són reciclables i que podem veure just a continuació, damunt del contenidor.

 

 

 

Què s’hi pot dipositar dins l’iglú de color groc?

 • Brics
 • Bosses de plàstic
 • Taps metàl·lics
 • Palanganes de suro blanc
 • Llaunes
 • Paper d'alumini
 • Envasos de plàstic

No

 • Diaris, revistes, cartró
 • Vidre, taps de suro o envasos plens o bruts
 • Aerosols
 • Cintes de vídeo, discs compactes (CD) o discs de vídeo digital (DVD)
 • Joguines o cadires de plàstic que no siguin envasos

Consells

 • Fixau-vos en el símbol
 • Els envasos que porten aquest símbol es poden reciclar.
 • En canvi, joguines, cadires i d’altres elements de plàstic que no siguin envasos NO poden anar al contenidor groc.

Recorda que...

 • Els envasos lleugers representen un 16% dels nostres residus.
 • Recuperar dues tones de plàstic equival a estalviar una tona de petroli.