Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Campanya contra els excrements de cans

Per a més informació

Departament de Medi Ambient

971 812 038

C/ Mareselva, 2, 07680, sa Coma

Contacte (mediambient@santllorec.es)

 

El municipi que tots volem... ben net!

Recolliu els excrements del vostre ca. En sou el responsable!

Les deposicions recollides es col·locaran de forma higiènicament acceptable en bosses de fems domiciliàries o en contenidors de fems.

No us oblideu de posar el microxip i la vacuna al vostre ca.

  • En el municipi s’han instal·lat dispensadors de bosses per excrements de cans UTILITZAU-LOS!
  • Si teniu un ca i us agradaria tenir un dispensador de bosses, passau per l’Ajuntament de Sant Llorenç i li’n donarem un, fins a exhaurir les existències!
  • Els cans sempre han d’anar acompanyats i fermats

Art. 4. Resta prohibida la circulació per les vies públiques d’aquells cans que no vagin acompanyats i conduïts mitjançant cadena, corretja o cordó resistent. Aniran provists de morrió quan el temperament de l’animal ho aconselli, i sempre sota la responsabilitat de l’amo. Els cans sempre hauran de dur collar, on figurarà la placa sanitària canina.

  • En cas de tenir un ca perillós, s’ha d’obtenir una llicència de tinença d’animals potencialment perillosos (RD 287 / 2002)
  • La documentació necessària per obtenir la llicències és:

Fotocòpia del document nacional d’identitat

Certificat d’antecedents penals

Certificat de la Conselleria d’Agricultura de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus

Certificat de capacitat física i aptitud psicològica

Acreditació d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.000 euros.

 

I recordau: està PROHIBIT deixar les deposicions fecals dels cans a la via pública

 

Art. 5. Queda prohibit deixar deposicions fecals dels cans a les vies públiques i els propietaris del animals són responsables de l’eliminació d’aquestes deposicions. En el cas que s’infringesqui aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal podran requerir el propietari o la persona que meni el ca perquè retiri les deposicions de l’animal. Si no fossin ateses en el seu requeriment, podran imposar la sanció pertinent, que pot ser de fins a 300 euros.

 

Si teniu qualsevol dubte sempre podeu consultar l’Ordenança municipal que regula la tinença d’animals a l’entorn humà, siguin domèstics, domesticats o salvatges en captivitat al terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar (BOIB 6/10/98).