Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Inici > Mediambient > Aigües residuals

Aigües residuals

EDAR

Tel. 971810359 / 616961848

El sistema de sanejament d’aigües residuals és un conjunt de béns de domini públic interrelacionats, compost per la xarxa de clavegueram, els col·lectors, les estacions de bombeig, els emissaris submarins, les estacions depuradores d’aigües residuals i altres instal·lacions de sanejament associades, amb l’objecte de recollir, conduir fins a l’estació i sanejar, de manera integrada, les aigües residuals generades dins l’àmbit d’actuació.

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar disposa d’un Pla Director de Sanejament (2014) que, una vegada fet el diagnòstic, proposa una sèrie d’actuacions per donar solucions a problemes actuals i per evitar possibles problemes futurs per una falta de planejament.

 

Estació depuradora d’aigües residuals de sa Coma

L’estació depuradora de Sant Llorenç està situada al costat de la carretera PM 402-3 (Porto Cristo – Son Servera) km 5,5. La depuradora va ser construïda l'any 1987 i ampliada l’any 1995 i, finalment, el 2004 es va afegir un tractament terciari per a una part del cabal, que s’utilitza per a rec de zones verdes de Sa Coma. L’EDAR de Sant Llorenç des Cardassar té una capacitat de depurar 12.500 m3 d’aigua residual diaris.

L’aigua reutilitzada per a rec representa aproximadament el 10% de tota l’aigua depurada. El 90% de l'efluent s’aboca en un avenc situat dins del recinte de l'EDAR.

Inicialment, l’abocament de l'efluent es feia a la mar, a través d'un emissari terrestre - marítim. Actualment, aquest emissari està inservible, com a conseqüència dels greus danys existents en el seu tram submarí.

Actualment, l’Ajuntament està executant el projecte de reforma i millora de l’EDAR. La construcció del nou emissari submarí està en tramitació a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears. L’execució d’aquest projecte permetrà la modernització de la planta amb la conseqüent millora de la qualitat de l’aigua tractada.

Estacions de bombeig

En el municipi de Sant Llorenç disposam de 8 estacions de bombeig, les quals impulsen l’aigua recollida al llarg de la xarxa de clavegueram fins a l’estació depuradora d’aigües residuals. Són les següents:

  • CALA MILLOR I. Avda. Bon Temps
  • CALA MILLOR II. Passeig de la Mar
  • CALA NAU. Passeig de la Mar
  • SA COMA I. Av. Baladres
  • SA COMA II. Avda. Palmeres – Avda. Savines
  • SA COMA III. Avda Palmeres (mercat)
  • S’ILLOT (es Riuet)
  • SON RENOU (Carretera Son Carrió – sa Coma - Torre Nova)

 

Xarxa de clavegueram

La xarxa de clavegueram és el conjunt de conduccions, equips, sistemes o instal·lacions de propietat municipal que serveixen per a l’evacuació i recollida d'aigües residuals fins al seu tractament en depuradora o el seu abocament a la mar o pou absorbent, si s’escau.

 

Sistema de rec d’aigua regenerada

 

L’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) disposa d’un procés terciari mitjançant el qual es tracta l’aigua per al seu ús com a aigua regenerada per a recs.

Aquesta aigua regenerada permet regar algunes zones verdes públiques de sa Coma i Cala Millor així com també el rec d’algunes zones verdes privades.

L’Ajuntament disposa d’un Estudi-Diagnòstic de la xarxa de rec de Sant Llorenç des Cardassar.