Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Informe d’arrelament social

Dades d'interès

 • Delegació de Sant Llorenç Ca s’Escaleta
 • Adreça: major, 7 (Sant Llorenç)
 • Telèfon: 971 83 82 02
 • Àrea de Serveis Socials a l’Ajuntament de Sant Llorenç: dimecres de 9:00 a 13:00 h.

 • Delegació de l’Ajuntament a Son Carrió
 • Adreça: major, 7
 • Telèfon: 971 56 96 19
 • Delegació de Serveis Socials a Son Carrió: dimarts de 9:30 a 11:00 h.

 • Delegació de l’Ajuntament a sa Coma
 • Adreça: mareselva, 2
 • Telèfon: 971 81 20 83
 • Delegació de Serveis Socials a sa Coma: dilluns de 9:00 a 13:00 h i dijous 11:00 a 14:00 h

Què s’ha de fer per aconseguir l’informe d’arrelament social?

Per sol·licitar l'informe municipal d’arrelament social cal posar-se en contacte amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Quins requisits s’han de complir per demanar un informe d’arrelament social?

Per sol·licitar l’informe d’arrelament social cal:

 • Ser major d'edat
 • Estar empadronat/da al municipi de Sant Llorenç des Cardassar.
 • Acreditar més de tres anys de residència continuada a Espanya

Quins documents s’han de presentar per aconseguir l’informe d’arrelament social?

 • Acreditació de tres anys de residència ininterrompuda a l'Estat espanyol: passaport segellat, certificat històric d'empadronament, antecedents penals al seu país d’origen.
 • Passaport en vigor.
 • Acreditació dels mitjans de vida: precontracte de treball, justificant bancari d'ingressos mitjans anuals, informes d'entitats de les quals el sol·licitant percep ajudes.
 • Acreditació del domicili: contracte de lloguer i últim rebut pagat.
 • Acreditació del grau de coneixement de la llengua: programa d’inserció social.
 • Altres documents: acreditació de la formació en castellà i català, acreditació de altres cursos de formació, llibre de família.

Per què es necessita un informe d’arrelament social?

L’informe d’arrelament social serveix per poder tramitar una autorització temporal de feina i residència.

En quin temps se sap si s’ha concedit?

Si es pot justificar que es disposen de coneixements d’alguna de les llengües oficials, l’informe està llest en 15 dies; en cas contrari, cal assistir al curs d’inserció social un mínim de dos mesos per aprendre coneixements bàsics de les llengües oficials.