Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Policia Tutor

Dades d'interès

 • Telèfon: 971 81 06 01 - 971 81 07 86
 • Fax. 971 81 05 79
 • Edifici Policia Local a la zona costanera (sa Coma)
 • Adreça: mareselva, 2, Sa Coma
 • Contacte

 

 • Oficina Policia Local a Sant Llorenç des Cardassar
 • Adreça: plaça de l’Ajuntament, s/n, Sant Llorenç des Cardassar
 • Contacte
 • Les oficines de Sant Llorenç estan tancades i només s’obrin quan qualque ciutadà requereix el servei. Cal telefonar al 971 81 06 01 i un agent es desplaçarà fins a les dependències.

Qui són els policies tutors?

Al terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar hi ha un policia tutor o de referència. És un agent de la Policia Local especialitzat en cooperar en la resolució de conflictes en l’entorn escolar (Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, article 53 i).

Una de les funcions principals dels policies tutors o de referència és la protecció de l’entorn escolar i la resolució dels conflictes que puguin sorgir dins aquest àmbit, juntament amb la resta de serveis que treballen amb menors d’edat. Per aquest motiu, el policia tutor de Sant Llorenç manté un contacte constant amb els agents especialitzats dels municipis limítrofes, bàsicament Artà i Son Servera, on hi ha escolars de Sant Llorenç i Son Carrió que van a l’IES Llorenç Garcias i Font o a l’IES Sa Font de Son Servera.

Quins són els nostres àmbits d’actuació amb menors?

 • L’entorn de les escoles.
 • Els espais públics.
 • Els locals i establiments públics.
 • Les noves tecnologies.
 • La millora del medi ambient.

Els policies tutors treballam en xarxa amb els diferents organismes públics, i estam coordinats amb:

 • Els centres educatius.
 • Les forces de seguretat de l’Estat.
 • Els jutjats.
 • L’àmbit sociofamiliar.
 • Els serveis socials comunitaris.
 • Els serveis de protecció al menor.

Quina és la nostra feina com a policies tutors?

 • Treballar contra l’absentisme escolar.
 • Intervenir davant situacions de menors sense escolaritzar.
 • Vigilar l’exterior dels centres educatius.
 • Assessorar els equips directius en assumptes de seguretat pública.
 • Actuar davant incidents de vandalisme i danys a les instal·lacions escolars.
 • Col·laborar en la resolució de conflictes en l’àmbit escolar a petició dels centres.
 • Vetllar per eliminar el tràfic, el consum o la tinença de substàncies tòxiques il·legals a les escoles i el seu entorn.
 • Lluitar contra el consum del tabac a les escoles.
 • Fer reunions periòdiques amb els equips directius dels centres educatius.
 • Vigilar les conductes de risc, especialment l’assetjament escolar i els abusos sexuals a menors.
 • Millorar la seguretat viària a les zones escolars.
 • Participar activament en educació viària.
 • Impartir xerrades informatives, preventives i orientatives sobre temes d’interès com Internet o legislació, adreçades tant a pares com a alumnes.
 • Col·laborar amb els centres escolars en l’aplicació dels manuals d’autoprotecció escolar, especialment en les evacuacions dels centres.