Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Inici > Arees > Inscripció

Inscripció

Més informació:

Telèfon: 971569003

Departament d’Educació

Procés d'admissió

Documentació a aportar per a la preinscripció dels alumnes que sol·liciten plaça per primera vegada:

En cas de baremació se sol·licitarà la presentació dels següents documents:

 • Certificat d’empresa on consti el domicili del lloc de treball de cadascun dels pares
 • Declaració de renda familiar
 • Llibre de família
 • Ingrés de la matrícula (on ha de constar el nom del'infant)

Documentació a aportar per als infants que ja estan escolaritzats a les escoletes de Sant Llorenç des Cardassar:

 • Certificat d’empadronament de l’infant

Tota aquesta documentació cal presentar-la dins un sobre on consti el nom de l’infant i la data de naixement a l’escola on es vulgui sol·licitar la plaça. Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 14 h.

Per poder fer efectiva la matrícula per als infants que sol·liciten plaça per primera vegada, cal ingressar l’import de la matrícula (40 €) i la primera quota (escolarització). Podeu fer la liquidació a l'Espai 36 (Margalida Sansó, tècnica d'educació), a la Delegació de sa Coma i a la Delegació de Son Carrió.  

En el cas que es vulgui donar de baixa un infant de l'escoleta, s'haurà de comunicar amn un mes mínim d'antelació. El mes que es tramitarà la baixa s'haurà d'abonar íntegrament.

 

Calendari del procés d’admissió

PELS NASCUTS DURANT L’ANY 2017

Els infants nascuts durant aquest any han de començar a l’Escola ABANS DE DIA 1 D’OCTUBRE DE L’ANY 2019. 

PELS NASCUTS DURANT L’ANY 2018

És aconsellable que els nascuts l’any 2015 comencin COM A DATA MÀXIMA L’1 DE FEBRER DE 2020perquè així el període d’adaptació es supera el més prest possible per tal de dur a terme unes propostes i activitats educatives plantejades des de l’inici del curs.

PELS NASCUTS L’ANY 2019

Els nascuts l’any 2016 per començar a l’escoleta han de tenir mínim 4 mesos.Només es poden preinscriure els infants que hagin nascut.

 

Alumnes que sol·liciten plaça per primera vegada a infantil:

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 4 al 17 d'abril
 • Llista provisional d’admesos: 31 de maig. Es publicarà al tauló d’anuncis de cada escola
 • Reclamacions: del 3 al 5 de juny 
 • Resolució de les reclamacions: 12de juny
 • Llista definitiva d’admesos: 17 de juny. Es publicarà al tauló d’anuncis de cada escola
 • Matriculació: del 18 al 28 de juny

Alumnat escolaritzat:

 • Presentació del certificat de convivència de l'infant i dels pares: del 4 al 17 d'abril
 • Cobrament de la matrícula del curs 2019-2020: mes de juny