Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Inici > Arees > Inscripció

Inscripció

Més informació:

Telèfon: 971569549

Departament d’Educació

Contacte

Documentació a aportar per a la preinscripció dels alumnes que sol·liciten plaça per primera vegada

En cas de baremació se sol·licitarà la presentació dels següents documents:

  • Certificat d’empresa on consti el domicili del lloc de treball de cadascun dels pares
  • Declaració de renda familiar
  • Llibre de família
  • Documentació a aportar per als infants que ja estan escolaritzats a les escoletes de Sant Llorenç des Cardassar
  • Certificat d’empadronament de l’infant
  • Certificat d’empadronament d’un dels dos pares
  • Tota aquesta documentació cal presentar-la dins un sobre on consti el nom de l’infant i la data de naixement a l’escola on es vulgui sol·licitar la plaça. Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 13 h.

Ingrés de la matrícula

Per poder fer efectiva la matrícula per als infants que sol·liciten plaça per primera vegada, cal ingressar l’import de la matrícula (40 €) i la primera quota (escolarització) al següent núm. de c/c de sa Nostra BMN: ES91 0487 2141 28 2000000931. Un cop l’alumne sigui admès, heu de presentar l’abstracte bancari a l’escoleta entre els dies 15 i 21 de juny.

Us podeu descarregar el full de domiciliació bancària.

Nota important:

A l’ingrés ha de constar el nom de l’infant.

En cas de que l’infant no comenci en data escollida que consta al full de preinscripció, no es retornaran les quotes ingressades.

Calendari del procés d’admissió a les escoletes de Sant Llorenç

PELS NASCUTS DURANT L’ANY 2014

Els infants nascuts durant aquest any han de començar a l’Escola ABANS DE DIA 1 D’OCTUBRE DE L’ANY 2016. No podrà començar cap nin/a després d’aquesta data, ja que romp la dinàmica i els objectius educatius del curs.

PELS NASCUTS DURANT L’ANY 2015

És aconsellable que els nascuts l’any 2015 comencin COM A DATA MÀXIMA L’1 DE FEBRER DE 2017 perquè així el període d’adaptació es supera el més prest possible per tal de dur a terme unes propostes i activitats educatives plantejades des de l’inici del curs.

PELS NASCUTS L’ANY 2016

Els nascuts l’any 2016 per començar a l’escoleta han de tenir mínim 4 mesos.

Alumnes que sol·liciten plaça per primera vegada a infantil

Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 4 al 18 de maig

Llista provisional d’admesos: 30 de maig. Es publicarà al tauló d’anuncis de cada escola.

Reclamacions: del 31 de maig al 2 de juny

Resolució de les reclamacions: 3 de juny

Llista definitiva d’admesos: 14 de juny. Es publicarà al tauló d’anuncis de cada escola

Matriculació: del 15 al 21 de juny