Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Activitats amb obra

Dades d'interès

  • Telèfon: 971 83 83 93 Ext. 1025
  • Contacte

Activitats permanents innòcues o modificació amb obres que no necessiten projecte.

Comunicació prèvia per l’inici de les obres

Estimació de l’import total de les obres acompanyada d’una relació de les obres o plànols de l’estat actual amb fotografies representatives

Fitxa resum subscrita per un tècnic competent.

Si les obres afecten a la seguretat estructural serà necessari un certificat o un document que acrediti que el director de l’obra assumeix la direcció.

NIF o CIF del titular.

Referència cadastral

Activitats permanents menors amb obres que no necessiten projecte

Comunicació prèvia per l’inici de les obres.

Estimació de l’import total de les obres acompanyada d’una relació de les obres o plànols de l’estat actual amb fotografies representatives.

Fitxa resum subscrita per un tècnic competent.

Si les obres afecten a la seguretat estructural serà necessari un certificat o un document que acrediti que el director de l’obra assumeixi la direcció.

NIF o CIF del titular

Referència cadastral     

Modificacions de les activitats innòcues o menors amb obres que no necessiten projecte

Comunicació prèvia per l’inici de les obres.

Estimació de l’import total de les obres acompanyada d’una relació de les obres o plànols de l’estat actual amb fotografies representatives.

Fitxa resum subscrita per un tècnic competent.

Si les obres afecten a la seguretat estructural serà necessari un certificat o un document que acrediti que el director de l’obra assumeix la direcció.

NIF o CIF del titular

Referència cadastral    

Activitats permanents majors, amb obres que no necessiten projecte

Sol·licitud d’inici d’instal·lació i de les obres.

Projecte integrat acompanyat de la fitxa resum. 2 còpies paper i 1 digital.

Documentació ambiental segons Llei 12/2016 per a les activitats subjectes al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental.

NIF o CIF titular.

Referència cadastral  

Infraestructures comunes amb obres que no necessiten projecte

Sol·licitud d’inici d’instal·lació i de les obres.

Projecte integrat acompanyat de la fitxa resum. 2 còpies paper i 1 digital.

Documentació ambiental segons Llei 12/2016 per a les activitats subjectes al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental.

NIF o CIF titular.

Referència cadastral

Modificacions d’activitats majors i d’infraestructures comunes amb obres que no necessiten projecte

Sol·licitud d’inici d’instal·lació i de les obres.

Projecte integrat acompanyat de la fitxa resum. 2 còpies paper i 1 digital.

Documentació ambiental segons Llei 12/2016 per a les activitats subjectes al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental.

NIF o CIF titular.

Referència cadastral

Activitats permanents majors amb obres que necessiten projecte

Sol·licitud d’inici d’instal·lació i de les obres.

Projecte integrat acompanyat de la fitxa resum. 2 còpies paper i 1 digital.

Documentació ambiental segons Llei 12/2016 per a les activitats subjectes al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental.

Assumpció direcció arquitecte.

Assumpció direcció arquitecte tècnic.

Còpia contracte MAC Insular (si escau).

Nomenament constructor.

Qüestionari d’edificació.

Resguard de la fiança dipositada al CI (si escau).

NIF o CIF titular.

Referència cadastral   

Infraestructures comunes amb obres que necessiten projecte

Sol·licitud d’inici d’instal·lació i de les obres.

Projecte integrat acompanyat de la fitxa resum. 2 còpies paper i 1 digital.

Documentació ambiental segons Llei 12/2016 per a les activitats subjectes al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental.

Assumpció direcció arquitecte.

Assumpció direcció arquitecte tècnic.

Còpia contracte MAC Insular (si escau).

Nomenament constructor

Qüestionari d’edificació.

Resguard de la fiança dipositada al CI (Si escau).

NIF o CIF titular.

Referència cadastral

Modificacions d’activitats majors o d’infraestructures comunes amb obres que necessiten projecte

Sol·licitud d’inici d’instal·lació i de les obres

Projecte integrat acompanyat de la fitxa resum. 2 còpies paper i 1 digital

Documentació ambiental segons Llei 12/2016 per a les activitats subjectes al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental.

Assumpció direcció arquitecte.

Assumpció direcció arquitecte tècnic.

Còpia contracte MAC Insular (si escau).

Nomenament constructor.

Qüestionari d’edificació.

Resguard de la fiança dipositada al CI (si escau).

NIF o CIF titular.

Referència cadastral  

Activitats permanents innòcues amb obres que necessiten projecte

Sol·licitud d’inici d’instal·lació i de les obres.

Projecte integrat acompanyat de la fitxa resum. 1 còpia paper i 1 digital.

Documentació ambiental segons Llei 12/2016 per a les activitats subjectes al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental.

Assumpció direcció arquitecte.

Assumpció direcció arquitecte tècnic.

Còpia contracte MAC Insular (si escau).

Nomenament constructor.

Qüestionari d’edificació.

Resguard de la fiança dipositada al CI (si escau).

NIF o CIF titular.

Referència cadastral 

Activitats permanents menors amb obres que necessiten projecte

Sol·licitud d’inici d’instal·lació i de les obres.

Projecte integrat acompanyat de la fitxa resum. 1 còpia paper i 1 digital.

Documentació ambiental segons Llei 12/2016 per a les activitats subjectes al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental.

Assumpció direcció arquitecte.

Assumpció direcció arquitecte tècnic.

Còpia contracte MAC Insular (si escau).

Nomenament constructor.

Qüestionari d’edificació.

Resguard de la fiança dipositada al CI (si escau).

NIF o CIF titular.

Referència cadastral 

Modificacions de les activitats innòcues amb obres que necessiten projecte

Sol·licitud d’inici d’instal·lació i de les obres.

Projecte integrat acompanyat de la fitxa resum. 1 còpia paper i 1 digital.

Documentació ambiental segons Llei 12/2016 per a les activitats subjectes al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental.

Assumpció direcció arquitecte.

Assumpció direcció arquitecte tècnic.

Còpia contracte MAC Insular (si escau).

Nomenament constructor.

Qüestionari d’edificació.

Resguard de la fiança dipositada al CI (si escau).

NIF o CIF titular.

Referència cadastral 

Si voleu més informació podeu consultar la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears