Seu Electrònica                   infotorrentada.cat

971 83 83 93

Ordre del dia del ple extraordinari de dia 4 d'agost

Ordre del dia del ple extraordiari de dia 4 d’agost de 2017, divendres, a les 13:00 h, al saló de sessions de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’expedient de contractació així com dels plecs de clàusules

administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir la contractació

dels serveis de telefonia fixa, mòbil, dades i Internet.

2. Modificació de crèdit 4/2017, per crèdit extraordinari i suplement.

Sant Llorenç des Cardassar, 26 de juliol de 2017

 

 

Documents adjunts: